Privātuma politika un sīkdatņu lietošana

1. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI", reģ.nr 46601005722 veic datu apstrādi saskaņā ar  Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 interneta veikalā www.medusbite.lv

2. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Pasūtījumu piegādāšanai
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
 • Jaunumu izsūtīšana.

3. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Datu subjekta piekrišana

4. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI"glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

6. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
7. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

8. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.medusbite.lv lietotājs paliks anonīms.

9. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

10. Likumā noteiktos gadījumos Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

11. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums rakstveidā, iesniedzot Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" Liepu ielā 6, Staicelē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz info@medusbite.lv

12. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

13. Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.medusbite.lv

14. Lietojot www.medusbite.lv Jūs piekrītat šiem noteikumiem.