Distances līgums

Šajā internetveikalā piedāvāto preču pārdevējs Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI", reģistrācijas Nr. 46601005722, adrese: "Jaunminkiņi", Staicele, Limbažu novads, LV-4043, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Preču cena

Internetveikalā pārdoto preču cenas ir norādītas eiro, bez piegādes izmaksām. Visas cenas ir norādītas ar PVN 21% apmērā. Piegādes izmaksas, kas tiek norādītas, izvēloties piegādes veidu, pievieno preču cenai.

Pārdevējs patur tiesības koriģēt cenas. Ja Pircējs ir veiksmīgi veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā, Pircējam piemēro to cenu, kas ir norādīta brīdī, kad Pircējs apstiprina pasūtījuma veikšanu.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādāto maksājuma rīku – apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

Piegādes veidi un cenas

medusbite.lv piedāvā dažādas piegādes iespējas un preču saņemšanas vietas:

  • Piegāde uz Omniva pakomātiem;

  • Piegāde uz Omniva pakomātiem trausliem sūtījumiem;

  • Ierodoties Staicelē, Liepu ielā 6 (bezmaksas).

Piegādes veids

Cena ar PVN

Līdz … kg

Piegādes laiks*

Omniva pakomāts

3.09 euro

30

  2-5 darba dienas

Omniva pakomāts trausliem sūtījumiem (medus)

6.03 euro

30

  2-5 darba dienas

*Pēc maksājuma saņemšanas

Pakomātu atrašanās vietas Latvijā:

Omnivas pakomātu adrešu saraksts: Skatīt sarakstu šeit.

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 2 (divu) dienu laikā – iesniedzot attiecīgu paziņojumu no kura nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.

Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 29170349 vai rakstot info@medusbite.lv

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  1. pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes;
  2. Nav iespējams atgriezt preci, kas ražota pēc klienta pasūtījuma – piemēram, kāzu burciņas ar pasūtījumam specifiskām etiķetēm.
  3. pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.
  • Adrese uz kurieni var atgriezt preci: Liepu iela 6, Staicele, Limbažu novads, LV-4043
  • Klientam tiek atgriezta nauda bankas kontā 7 darba dienu laikā pēc preces nosūtīšanas un saņemšanas.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu risināšanas noteikumi

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

1.  Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpus tiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības, vai

2.  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti:

Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "JAUNMINKIŅI"
Vienotais reģ. Nr. 46601005722
PVN reģ.Nr. LV46601005722
Juridiskā adrese: "Jaunminkiņi", Staicele, Limbažu novads, LV-4043
Adrese piegādēm/preču atgriešanai: Liepu iela 6, Staicele, Limbažu novads, LV-4043
E-pasts: info@medusbite.lv
Telefona numurs: +371 29170349